O firmie

Podstawową wiedzę z dziedziny informatyki, którą stale poszerzamy, zdobywaliśmy na najlepszych uczelniach technicznych w Polsce (m.in. Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Wrocławska). Po kilku latach pracy dla wielu przedsiębiorstw oraz instytucji jako konsultanci wsparcia technicznego, administratorzy ds. bezpieczeństwa informacji czy administratorzy sieci teleinformatycznych postanowiliśmy założyć własną firmę, która będzie świadczyła swe usługi firmom zdecydowanym na outsourcing usług IT. Od 2008 r. świadczyliśmy swe usługi wielu przedsiębiorstwom o czym można się przekonać odwiedzając zakładkę Klienci.